Brændesalg

 

Almen information vedr. brænde.


Hvad er en rummeter (RM)?

En rummeter er en luftkasse på 1 x 1 x 1 meter, hvori der er stablet noget brænde. Afhængig af hvor godt brændet er stablet, hvor tykt det er og hvor ret det er, kan der være mere eller mindre træ i en rummeter.

Hvad er en kubikmeter fast masse (KFM)?

En kubikmeter fast masse er en tænkt kasse på 1 x 1 x 1 meter fyldt med træ uden luft.

Hvis man forestiller sig at man kunne smelte en rummeter træ, ville der typisk kun være ca. 0,6 kubikmeter fast masse.

1 rummeter = ca. 0,6 kubikmeter fast masse

1 kubikmeter fast masse = ca. 1,7 rummeter

Hvor meget vejer brændet?

1 rummeter bøg eller eg vejer ca. 500-600 kg, når det er friskt, dvs. nyskovet (fældet). Ahorn og ask vejer 10-15% mindre, dvs. 425-525 kg/rm.

Træet bliver lettere i takt med at det tørrer, hvilket vil sige fra april og frem. Vægten vil for træ i 2 meters længde reduceres med ca. 15%. Jo tørrere træet bliver, desto lettere bliver det.

Hvad er forholdet mellem brændværdi og brændets art?

Brændværdien af 1 ton tørt træ er omtrent svarende til ca. 500 liter olie.

For brændets vedkommende er tallet fx ca. 7 rummeter løvtræbrænde pr. 1000 liter olie. Man skal dog være opmærksom på, at mængden af varme ikke kun afhænger af energiindholdet i træet, men også af hvor effektivt  brændeovnen udnytter brændslet.
Dansk Skovforening har udgivet en folder om brænde og varme. Folderen kan ses på
www.skovforeningen.dk/braende eller fås ved henvendelse til Dansk Skovforening, Amalievej 20, 1875  Frederiksberg C, tlf. 33 24 02 42.


Kilde: Skov og Natur´s hjemmeside.

Link: http://www.skovognatur.dk/Skov/Produkter/Braende/FAQ/FAQ.htm

Brændesalget varierer meget, og det er derfor nødvendigt at ringe (mobil 23242917) eller maile for information (LBS@topkapning.dk)

Brændet oparbejdes i samarbejde med Topkapning.dk.


Vigtigt:

Mængden af brænde på lager variere meget. Det er derfor en god ide at sende en forespørgsel på mail (LBS@topkapning.dk), hvorefter der med stor sandsynlighed kan leveres inden for rimelig tid.